Mẹ và bé

Nhìn phân để đoán tình trạng tiêu hóa của bé

Phân của trẻ bú mẹ và trẻ ăn sữa bò khác nhau rõ rệt. Phân của trẻ khỏe mạnh-bú mẹ thì mềm, có khuôn, màu vàng thẫm, hơi hăng hăng mà không thối, nhiều khi chứa những mảnh sữa đông chưa tiêu. Một số bé ỉa ngay sau khi bú, một số thì hai ba lần một ngày và có bé lại ba ngày mới ia một lần.
Phân của trẻ ăn sữa bò nói chung thì rắn hơn, thưòng trông giống như mat-tít, nặng mùi hơn, màu tù vàng nhạt đến nâu tùy theo loại đưòng pha vào sữa. Bé đi ỉa mỗi ngày tử 1-3 lần hay hơn. ở ruột non, mật làm cho phân có màu lục, trước khi thải ra, nó chuyển sang màu vàng. Nếu sự di chuyển ở trong ruột chậm, phân sẽ vàng sẫm hơn, nếu nhanh thì sẽ có niàu lục.
Nếu bé đi ỉa tốt, mẹ không phải lo, dù cho phân xanh. Màu phân sẽ ngày càng giống như màu phân người lớn theo với chế độ ăn uống của bé thêm phong phú.