Mẹ và bé

Kiểu mạnh, căn bằng, linh hoạt của hệ thần kinh

Các phản xạ có điều kiện (+) và (-) hình thành mau. Các liên hệ có điều kiện đã hình thành thì vững chắc. Sự dập tắt, phục hồi và thay đổi các phản xạ có điều kiện xảy ra dễ và nhanh. Sự chuyển luôn luôn và đột ngột từ hưng phấn sang ức chế, và ngược lại, không bị hoạt động vỏ não phá rối.

Tiếng nói to, nhanh vừa, có cảm xúc nhịp nhàng với điệu bộ và vẻ mặt diễn cảm nhưng vừa phải. Trẻ em hoạt bát hòa nhã với các cảm xúc rõ rệt: thường trẻ tỏ ra chú ỷ nhiều đến các hiện tượng chung quanh. Các hoạt động phân tích tổng hợp của vỏ bán cầu đại não có thể đạt tói mức độ cao. Những trẻ này dễ tiếp thu giáo dục, thường tỏ ra có năng lực lớn.

Kiểu này tương ứng với khí chất linh hoạt theo Hippocrate.